Aktualności

Dnia 19 lipca w godzinach wieczornych w szpitalu w Chorzowie, zmarł w wieku 46 lat, o. Tycjan Zgraja, poprzedni gwardian na Goruszkach. Jego pogrzeb odbył się wczoraj t.j. w sobotę 22 lipca w Panewnikach. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w pogrzebie i za pamięć modlitewną. Polecamy naszego ojca Tycjana dalszej waszej modlitwie.

W Sobotę w 22 lipca br. Franciszkański Zakon Świeckich z Goruszek organizuje wyjazd autobusowy na Ogólnopolską Pielgrzymkę FZŚ do Częstochowy. Wyjazd o 5.00 z parkingu przed klasztorem. Koszt przejazdu 45 zł. Chętni na pielgrzymkę mogą zgłaszać się w zakrystii. Zapraszamy!

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego! Wczorajsza i dzisiejsza liturgia koncentruje się na jednym wydarzeniu, na jednej Tajemnicy: Jezus Chrystus „zmartwychwstał, jak powiedział” (Mt 28,6). W naszych kościołach rozbrzmie- wają słowa dostojnej XI-wiecznej sekwencji Victimae paschali laudes (Niech w święto radosne). Wyrażają one radość z dorocznego obchodu uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, radość ze zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, dobra nad złem, nadziei nad zwątpie- niem. „Śmierć zwarła się z życiem [...] choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”.

Skontaktuj się z nami