Informacja oficjalna poda na stronie Prowincji:

"

19 lipca 2017 roku, po godz. 21.oo zmarł w szpitalu w Chorzowie, przeżywszy 46 lat o. Tycjan Zgraja OFM. Ojciec Tycjan urodził się w Tychach 11 czerwca 1971 roku. Nowicjat rozpoczął w naszej prowincji zakonnej 1 września 1990 roku w Osiecznej. Pierwszą profesję zakonną złożył 25 sierpnia 1991 roku, natomiast profesję wieczystą 31 stycznia 1998 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 11 maja 2001 roku.

Był wieloletnim gwardianem w klasztorach na Wielkopolsce: w Kobylinie i Miejskiej Górce. Przez ostatnie 3 lata sprawował funkcję ekonoma klasztoru w Katowicach-Panewnikach. Był cenionym rekolekcjonistą i kaznodzieją.

Pogrzeb odbędzie się w Panewnikach w sobotę 22 lipca 2017 roku. Rozpoczęcie w kaplicy Szymona na Kalwarii o godz. 12.3o, a następnie Msza św. w bazylice. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie...

"

W dniu dzisiejszym tj. 19 lipca 2017 zmarł o. Tycjan Zgraja - gwardian klasztoru w latach 2009-2013. WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE ... 

Obecnie Europa ma kilkoro patronów, pochodzących z różnych czasów i narodów. Jako pierwszy patronem Starego Kontynentu został ogłoszony św. Benedykt z Nursji - opat, czyli przełożony klasztoru mnichów z Italii. Z imieniem św. Benedykta łączy się Reguła Mnichów, która stała się podstawą życia mniszego w Kościele łacińskim. Autor wykorzystuje w niej wcześniejszą tradycję, prawdopodobnie w dużej mierze anonimową Regułę Mistrza, w znanej obecnie postaci lub wcześniejszy etap jej redakcji. Jednak do źródeł podchodzi z roztropną wolnością - przyjmuje to, co uważa za wartościowe, modyfikuje lub opuszcza to, co nosi na sobie cechy ludzkich ograniczeń.