Na początku jesieni odbywa się kwesta płodów rolnych. W naszym domu nowicjackim rozpoczęła się ona na początku września i trwała ponad miesiąc. Bracia dla miłości Bożej prosili o dary dla klasztoru. Jest to bardzo piękna i ważna praktyka dla rozwoju naszego zakonnego charyzmatu. Kwestowanie uczy otwierania się na opatrzność Bożą i pozwala głosić Dobrą Nowinę innym ludziom. Hojność ludzi była ogromna. Bracia spotykali się z otwartością i życzliwością. Nie zabrakło także modlitwy w intencji wszystkich ofiarodawców.

„Idźcie na cały świat...”. Powołaniem każdego brata mniejszego jest głoszenie Słowa Bożego, o czym przypominają nam najważniejsze dokumenty zakonu. 1 września 2014 r. rozpoczęliśmy piękny rok nowicjatu. Po porannej Mszy św. udaliśmy się pieszo z dotychczasowego domu postulanckiego w Kobylinie do domu nowicjackiego w Miejskiej Górce. W trakcie naszej pielgrzymki przeżywaliśmy dzień skupienia. Przypatrywaliśmy się swojemu powołaniu i porównywaliśmy je do drogi, którą wspólnie kroczyliśmy do sanktuarium św. Franciszka. Podobnie jak w życiu zakonnym, tak i na naszej drodze pielgrzymkowej doświadczaliśmy wiele radości, ale i zmęczenia. Uczyliśmy się, że w takich momentach pomocą jest dla nas modlitwa, sakramenty i wspólnota. Pięknym doświadczeniem była wizyta u pewnej rodziny, która zaprosiła nas do siebie. Zrozumieliśmy wówczas, że im mniej posiadamy, tym więcej możemy dać. Tylko ubóstwem można ubogacić innych. Na koniec naszego pielgrzymowania modliliśmy się za naszych starszych braci, szczególnie za tych, którzy czują się zmęczeni drogą pielgrzymowania w zakonie, aby Najświętsza Maryja Panna wyprosiła dla nich potrzebne siły na dalsze lata franciszkańskiej drogi. Wszystkich Braci i Czytelników prosimy o modlitwę w intencji nowicjatu, my także zapewniamy o pamięci modlitewnej.

Po roku formacji w Kobylińskim klasztorze, w piątek 29 sierpnia 2014 roku, nasza wspólnota przeżywała piękną i radosną uroczystość - obłóczyny. Podczas uroczystej Eucharystii, której przewodniczył Minister Prowincjalny - o. Antonin Brząkalik OFM, młodzi bracia otrzymali habit św. Franciszka i przyjęli nowe imię zakonne, będące wyrazem rozpoczęcia nowego życia. W ten sposób bracia rozpoczęli kolejny etap formacji, zwany nowicjatem, który bracia będą odbywać w Miejskiej Górce. Prosimy o modlitwę w intencji braci, którzy przyjęli nowe imię, aby wytrwali na drodze powołania franciszkańskiego. 

 
Bracia nowicjusze: br. Olaf - Sławomir Setlak, br. Miłosław - Mateusz Adamczyk, br. Albert - Mateusz Kogut, br. Klaudiusz - Jakub Dana, br. Radosław - Sebastian Wojtkun, br. Achilles - Łukasz Brzonkalik, br. Anastazy - Maciej Maciszewski, br. Tarsycjusz - Adam Niestrój.