XXXIII tydzień zwykły

16 listopada 2015 r.

 

Poniedziałek, 16.11. 2015 r. 7.00 Za + Henryka Sowińskiego – greg 16 7.00 Za + Mariana Karasia – greg (16) 18.30 W int. Stanisławy Ratajczak z okazji 88 rocz. urodzin, z prosba o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB. 18.30 W int. Heleny, by w trudach życia zwróciła się do Jezusa. 18.30 Za ++ Bronisławę, Jana Adamskich, ++ z rodziny, ++ Stanisława Musielaka i Jana Niwczyka.

Wtorek, 17.11. 2015 r. 7.00 Za + Henryka Sowińskiego – greg (17) 7.00 Za + Mariana Karasia – greg (17) 18.30 Intencja zbiorowa za wstawiennictwem św. Antoniego.

Środa, 18. 11. 2015 r. 7.00 Za + Henryka Sowińskiego – greg (18) 7.00 Za + Mariana Karasia – greg (18) 18.30 W int. rodzin Zyskowskich, Kaszubskich i Bujnowskich, z prośbą do Najświętszej Krwi Pana Jezusa, o łaskę wiary, miłości, przemiany serc i pojednania. 18.30 Za ++ Stanisława, Juliana, Władysławę, Piotra, ++ z rodziny Nowakowskich, + Kazimierza i ++ z rodziny Genstwów.

Czwartek, 19. 11. 2015 r. 7.00 Za + Henryka Sowińskiego – greg (19) 7.00 Za + Mariana Karasia – greg (19) 18.30 Intencja zbiorowa za wstawiennictwem św. Franciszka.

Piątek, 20. 11. 2015 r. 7.00 Za + Henryka Sowińskiego – greg (20) 7.00 Za + Mariana Karasia – greg (20) 18.30 W int. małżonków Henryki i Piotra, z podziękowaniem za sakrament Małżeństwa, dar rodzicielstwa, z prośbą o uzdrowienie duszy i ciała, dary Ducha Św., zwłaszcza mądrości i roztropności, błogosławieństwo boże, uwolnienie od skutków grzechów przodków, przekleństw i o pomyślne rozwiązanie spraw sądowych i urzędowych. 18.30 Za + z rodzin Samoli, Spurtaczów, Kuźniów i Bartoszewskich.

Sobota 21. 11. 2015 r. 7.00 Za + Henryka Sowińskiego – greg (21) 7.00 Za + Mariana Karasia – greg (21) 16.00 Za + Elżbietę Maćkowiak – od rodziców, + wnuczkę Paulinę oraz z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Łucji i Hieronima z okazji 45 roczn. ślubu i zdrowie dla całej rodziny. 17.00 W 40 roczn. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie. 18.30 Za ++ Zofię, Edmunda Tabaka, Stanisławę Pawelską i Bolesława Jankowskiego.

Niedziela, 22. 11. 2015 r. 7.00 Za + Henryka Sowińskiego – greg (22) 7.00 Za + Mariana Karasia – greg (22) 9.00 Za + Zdzisława Płóciennika, ++ z rodzin Płócienników, Hązlików, + Franciszkę Zajkiewicz. 9.00 Za ++Adama i Marię Nogałę. 9.00 Za + Mieczysława Dąbrowicza i ++ z rodziny. 12.00 Za ++ Agnieszkę i Ignacego Juskowiaków. 12.00 Za + Małgosię Olszak w 11 roczn. śmierci, ++ Józefa, Stanisławę Kolberów, Józefa, Mariannę Olszaków. 12.00 W 25 roczn. ślubu Arlety i Macieja, z podziękowaniem za opiekę, z prośbą o błogosławieństwo Boże. 17.00 Za ++ Zdzisława Orzechowskiego, żonę Halinę, ++ rodziców Orzechowskich, Szymczaków oraz ++ Stanisławę i Józefa Przybyłów. 17.00 Za + Jadwigę Tyczyńską, ++ z rodziny Staśkiewiczów, Skrzypczaków i Tyczyńskich. 17.00 W 35 roczn. ślubu, z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.