14 września 2015 r.

 

Poniedziałek, 14. 09. 2015 r. – Święto Podwyższenia Krzyża świętego 7.00 Za + Mariana Musielaka – greg (14) 7.00 Za + Danielę Repak – greg (14) 7.00 Za + Michała Repaka– greg (14) 18.30 Za + Józefa Wachowiaka – od rodziny Kusztelak z Grąbkowa i Ostrobudek. 18.30 Za ++ Władysława, Mariannę Drewniaków, ++ rodzeństwo i ++ z rodziny Samolskich.

Wtorek, 15. 09. 2015 r. – Wspomnienie NMP Bolesnej 7.00 Za + Mariana Musielaka – greg (15) 7.00 Za + Danielę Repak – greg (15) 7.00 Za + Michała Repaka– greg (15) 18.30 Zbiorowa do św. Antoniego.

Środa, 16. 09. 2015 r. – Wspomnienie św. Korneliusza papieża i św. Cypriana biskupa 7.00 Za + Mariana Musielaka – greg (16) 7.00 Za + Danielę Repak – greg (16) 7.00 Za + Michała Repaka– greg (16) 18.30 Za + Kazimierza Lisieckiego i ++ z rodziny Lisieckich – od wnuków i prawnuków. 18.30 Za ++ Pelagię, Ignacego, Zdzisława Barteczków, Ryszarda Staśkiewicza.

Czwartek, 17. 09. 2015 r. – Święto Stygmatów św. Franciszka 7.00 Za + Mariana Musielaka – greg (17) 7.00 Za + Danielę Repak – greg (17) 7.00 Za + Michała Repaka– greg (17) 18.30 Zbiorowa do św. Franciszka.

Piątek, 18. 09. 2015 r. – Święto św. Stanisława Kostki 7.00 Za + Mariana Musielaka – greg (18) 7.00 Za + Danielę Repak – greg (18) 7.00 Za + Michała Repaka– greg (18) 18.30 Za ++ Marię, Michała Augustyniaków, Praksedę, Stefana Szargan oraz w pewnej intencji.

Sobota, 19. 09. 2015 r. 7.00 Za + Mariana Musielaka – greg (19) 7.00 Za + Danielę Repak – greg (19) 7.00 Za + Michała Repaka– greg (19) 16.00 Z okazji 40. urodzin Mariusza Michalskiego, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże. 17.00 Z okazji 25. roczn. ślubu, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 18.30 Za ++ Stefanię i Antoniego Eliasz 18.30 Za + Alojzego Demut w 13. roczn. śmierci, ++ z rodziny Demutów, Bartkowiaków, Karolczaków i Gęstych. 18.30 Za ++ rodziców Mariannę, Damazego Dubickich, ++ Marię, Irenę, Józefa Żyto.

XXV Niedziela, 20. 09. 2015 r. 7.00 Za + Mariana Musielaka – greg (20) 7.00 Za + Danielę Repak – greg (20) 7.00 Za + Michała Repaka– greg (20) 7.00 Za ++ Annę, Bronisława i Leokadię Przewoźnych i za ++ Jana i Iwonę Zawieja. 9.00 Za ++ Joannę, Stanisława Polnych, Stanisławę, Franciszka, Seweryna Jana Ptaków. 9.00 Za ++ Teresę Olszak, Mariana Olszaka, ++ z rodziny Olszaków, Dworeckich, ++ Mariana Sucholińskiego i Genowefę Sucholińską. 9.00 Za ++ Marię Barteczka, Helenę, Władysława, Mariannę, Stefana Łukowiaków i ++ z rodziny Jurdeczka. 12.00 W int. Madzi z okazji 3. urodzin, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę MB. 12.00 W 1. roczn. urodzin Amelii Heleny, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo. 12.00 Za + Krzysztofa. 17.00 Za ++ Waloszyńskich, Wachowiaków i Mośków, z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośba o dalsze zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego, Opiekę Matki Najświętszej oraz św. Józefa dla całej rodziny. 17.00 Za + Jadwigę Tyczyńską; ++ z rodz. Staśkiewiczów, Skrzypczaków i Tyczyńskich. 17.00 Za + Czesława Rudyńskiego – od Faustyny Majewskiej z rodziną.