20 lipca 2015r.

 

Poniedziałek, 20. 07. 2015 r. 7.00 Za + Radosława Wawrzyniaka – greg (20) 7.00 Za + Helenę Sorbicką – greg (20) 7.00 Za + Jolantę Kuliszewską – greg (20) 18.30 Za ++ Kazimierza, Ryszarda Pawlickich i ++ rodziców. 18.30 Za + Andrzeja Subera – od brata Stanisława. 18.30 Z okazji 25 lecia ślubu Katarzyny i Krzysztofa, z podziękowaniem za łaski, z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie.

Wtorek, .2107. 2015 r. 7.00 Za + Radosława Wawrzyniaka – greg (21) 7.00 Za + Helenę Sorbicką – greg (21) 7.00 Za + Jolantę Kuliszewską – greg (21) 18.30 Zbiorowa do św. Antoniego.

Środa, 22.07. 2015 r. 7.00 Za + Radosława Wawrzyniaka – greg (22) 7.00 Za + Helenę Sorbicką – greg (22) 7.00 Za + Jolantę Kuliszewską – greg (22) 18.30 Za + Jadwigę Tyczyńską, ++ z rodziny Staśkiewiczów i Skrzypczaków. 18.30 Za + Andrzeja Subera – od Lidki z rodziną i szwagrem Janem Stenderą.

Czwartek, 23.07. 2015 r. 7.00 Za + Radosława Wawrzyniaka – greg (23) 7.00 Za + Helenę Sorbicką – greg (23) 7.00 Za + Jolantę Kuliszewską – greg (23) 18.30 Zbiorowa do św. Franciszka.

Piątek, 24.07. 2015 r. 7.00 Za + Radosława Wawrzyniaka – greg (24) 7.00 Za + Helenę Sorbicką – greg (24) 7.00 Za + Jolantę Kuliszewską – greg (24) 18.30 Za + Annę i Walentego Gubańskich 18.30 Za + Andrzeja Subera – od mieszkańców Karolinek.

Sobota, 25.07. 2015 r. 7.00 Za + Radosława Wawrzyniaka – greg (25) 7.00 Za + Helenę Sorbicką – greg (25) 7.00 Za + Jolantę Kuliszewską – greg (25) 18.30 Za + Krzysztofa Lisieckiego w dniu imienin oraz za rodziny Szafraniaków i Lisieckich. 18.30 Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo w roczn. ślubu. 18.30 Za + Jana w 21. roczn. śmierci, ++ z rodziny Jankowskich i Cieślewiczów.

Niedziela, 26.07. 2015 r. 7.00 Za ++ Celinę Jankowiak i Jana Piotrowskiego. 7.00 Za + Radosława Wawrzyniaka – greg (26) 7.00 Za + Helenę Sorbicką – greg (26) 7.00 Za + Jolantę Kuliszewską – greg (26) 9.00 Za + Becelów, Staśkiewiczów, Pawlickich, Piaseckiego i Kołatów. 9.00 Za ++ Stanisławę, Wacława Wojtaszków, Stanisławę, Henryka Świadków, Gabrielę Stefaniak. 9.00 Za ++ z rodziny Konarskich i Świątkiewiczów. 12.00 W int. rodziny Niestrój, prosząc o Boże błogosławieństwo i pokój. 12.00 Z okazji 35. roczn. ślubu Anny i Mariana, o błogosławieństwo boże w rodzinach i radość życia wiecznego dla ++. 12.00 Za ++ Annę, Jana Juskowiaków, Władysławę, Ludwika, Stefana Jarczewskich i ++ dziadków Juskowiaków, Tomczaków, Jarczewskich i Małeckich. 17.00 Za ++ Annę, Jana, Kazimierza Kajak i ++ z rodziny oraz ++ Aleksandrę, Leona Sternów. 17.00 Za ++ Zofię, Antoniego Płócienników, Irenę, Władysława Kusztelaków i ++ z rodziny. 17.00 Za ++ Annę, Stanisława, Józefa Denesów i ++ z rodzin Denesów i Polaków.