XI tydzień zwykły

15 czerwca 2015 r.

 

Poniedziałek, 15. 06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (15) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (15) 7.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (15) 7.00 Za wstawiennictwem św. Rity, o błogosławione ręce lekarzy, szczęśliwą operację, łaskę życia i zdrowia dla Marii. 18.30 Za ++ Romanę i Apolinarego Rychterów. 18.30 Za + Andrzeja Janaszka. 18.30 Za + Genowefę Sucholińską- od rodziny Mateckich.

Wtorek, 16.06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (16) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (16) 7.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (16) 18.30 Zbiorowa do św. Antoniego.

Środa, 17.06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (17) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (17) 7.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (17) 18.30 Za + Antoninę Pawlak. 18.30 Za + Krystynę Michalak –od córki Bogumiły z mężem. 18.30 Za + Zdzisława Wujczaka – od siostry z rodziną.

Czwartek, 18.06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (18) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (18) 7.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (18) 18.30 Zbiorowa do św. Franciszka.

Piątek, 19.06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (19) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (19) 7.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (19) 18.30 Za ++ Marię i Pawła Pieprzyków. 18.30 Za + Krystynę Michalak – od syna Piotra z rodziną. 18.30 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Rafałka i jego rodziców.

Sobota, 20.06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (20) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (20) 7.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (20) 18.30 Za ++ Wandę i Piotra Paluszkiewiczów. 18.30 Za ++ Pelagię, Antoniego, Andrzeja Sobkowiaków. 18.30 Za ++ Edmunda, Zofię Tabaka, Stanisławę Pawelską, Bolesława Jankowskiego.

Niedziela, 21.06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (21) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (21) 7.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (21) 7.00 Za ++ Pelagię, Wincentego Sędłaków, Zofię, Bolesława Sieclów. 9.00 Za ++ Marię Nogałę i Adama Nogałę. 9.00 Za + Joannę Lisiecką - od teściów. 9.00 Za ++ Stanisławę i Wawrzyna Pawlaków. 12.00 Z okazji 30 roczn. ślubu, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla całej rodziny. 12.00 Za ++ Władysława, Annę, Adelannę, Czesławę, Izabelę Mazurkiewiczów. 12.00 Za + Pawła Gruszczyńskiego – od rodziny Stróżyków i Ratajczaków. 17.00 W 30 roczn. ślubu, prosząc o dalsze błogosławieństwo i zdrowie. 17.00 Za ++ Józefa Popielasa i Stanisława Marzęckiego. 17.00 Za + Grzegorza Murawę – od mieszkańców Roszkowa.