1 czerwca 2015r.

 

Poniedziałek, 01. 06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (1) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (1) 7.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (1) 18.30 Za + Grzegorza i Eugeniusza Skibickich 18.30 Za ++ Joannę, Mariana, Mariannę, Wacława Spurtaczów.

Wtorek, 02.06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (2) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (2) 7.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (2) 18.30 Zbiorowa do św. Antoniego.

Środa, 03.06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (3) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (3) 7.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (3) 18.30 Za + Z okazji 15. roczn. ślubu, z prośbą o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski. 18.30 Za ++ Helenę, Józefa Woźniaków, Stanisławę, Juliana Nowakowskich, Jana Sobieraja. 18.30 Za + Genowefę Sucholińską.

Czwartek, 04.06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (4) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (4) 9.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (4) 12.00 O szczęśliwe rozwiązanie dla Karoliny, zdrowie dla matki i dziecka oraz błogosławieństwo w rodzinie. 12.00 Za + Zdzisława Orzechowskiego w 6 roczn. śmierci, żonę Halinę oraz ++ rodziców Orzechowskich i Szymczaków. 17.00 Za ++ Jana Kina, ks. Stefana Kina, ++ z rodziny Wojtyczków i Sadczaków. 17.00 Za ++ Mariannę, Franciszka Samól, Zofię Zawieja i ++ z rodziny Samól.

Piątek, 05.06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (5) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (5) 7.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (5) 18.30 Za ++ Józefę, Władysławę i Teodora Malcherków. 18.30 Za + Józefa Gubańskiego. 18.30 Za ++ Stanisławę i Józefa Jaszczaków.

Sobota, 06.06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (6) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (6) 7.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (6) 18.30 Za + Elżbietę Maćkowiak - od rodziców i za + wnuczkę Paulinę. 18.30 Za ++ Władysławę i Czesława Grześkowiaków. 18.30 Za + Dawida Pietrzyka w 8. roczn. śmierci.

Niedziela, 07.06. 2015 r. 7.00 Za + ks. infułata Czesława Chmielewskiego – greg (7) 7.00 Za + Mariana Olszaka – greg (7) 7.00 Za + Tadeusza Chodorowskiego – greg (7) 7.00 Za ++ Stanisława i Urszulę Śmierzchałów. 9.00 Za ++ Mariannę Spurtacz, Zofię, Marcina, Józefa Mikołajczaków i ++ z rodzin. 9.00 Za ++ Barbarę Marcinkowską i Zygmunta Wawrzyniaka. 9.00 O szczęśliwe żniwa, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla mieszkańców Dąbrowy. 12.00 Za ++ z rodziny Bobrowskich i Chudych 12.00 Za + Józefa Juska i ++ rodziców. 12.00 O dobre plony, szczęśliwe żniwa, zdrowie i błogosławieństwo Boże w pracy, w domach i w zagrodach dla mieszkańców Niemarzyna. 17.00 Za ++ Sabinę i Jana Maćkowiaków. 17.00 Za ++ Franciszkę, Pawła Augustyniaków, Marię, Leona, Walerego Alcerów, Edwarda Maciejaka, Henryka Wróbel oraz ++ z tych rodzin. 17.00 Za ++ rodziców Monikę i Antoniego Nowaków, Annę i Kazimierza Demutów.