18 maja 2015

 

Poniedziałek, 18. 05. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (18) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (18) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (18) 18.30 Za + Monikę Goszczyńską. 18.30 Za + babcię Annę – od wnuka Hieronima z rodziną. 18.30 Z prośbą o Boże błogosławieństwo w budowie.

Wtorek, 19.05. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (19) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (19) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (19) 7.00 Za + Irenę Rożek z okazji 85 roczn. urodzin. 18.30 Zbiorowa do św. Antoniego.

Środa, 20.05. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (20) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (20) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (20) 18.30 Za + Jana Sobieraja. 18.30 Za ++ Pelagię i Stefana Wawrzyniaków, synów Leszka i Jerzego i córkę Anielę.

Czwartek, 21.05. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (21) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (21) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (21) 18.30 Zbiorowa do św. Franciszka.

Piątek, 22.05. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (22) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (22) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (22) 18.30 Za ++ Stanisławę i Mariana Dubickich. 18.30 Za ++ Stanisława, Juliana, Władysławę, Piotra Nowakowskich.

Sobota, 23.04. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (23) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (23) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (23) 17.00 W 80. roczn. urodzin. 18.30 Za + Mariannę Prus – od siostry z rodziną. 18.30 Za ++ z rodziny Werno, Handke, Krzyżosiak i Wyrwała. 18.30 Za + Wincentego Becelę w 10. roczn. śmierci.

Niedziela, 24.05. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (24) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (24) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (24) 9.00 Za ++ Becelów, Staśkiewiczów, Pawlickich, Piaseckiego, i Kołatów. 9.00 Za + Władysława Nowaka w 15 roczn. śmierci, + Antoninę i ++ z rodziny. 9.00 Za ++ Stanisławę, Jana, Ireneusza Kołatów, Helenę, Józefa, Franciszka Gwizdków. 12.00 Za ++ Weronikę, Kazimierza, Jadwigę Szwarc, Stefanię, Edwarda Walkowiaków. 12.00 Za ++ z rodziny Rojdów i Samolów. 12.00 Za ++ Annę, Jana Juskowiaków, Stefana, Władysławę, Ludwika Jarczewskich. 17.00 Za + Bronisława Dybkę. 17.00 Za + Mariana Olszaka – od Dominiki Małeckiej. 17.00 Za ++ Monikę, Edwarda Dworniczaków, Zenona Rzymyszkiewicza.