11 maja 2015r.

 

Poniedziałek, 11. 05. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (11) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (11) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (11) 18.30 Za ++ Antoniego i Edwarda Eliaszów. 18.30 Za + Zofię Juskowiak. 18.30 Za + Mariannę Pazoła – od syna Grzegorza z rodziną.

Wtorek, 12.05. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (12) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (12) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (12) 18.30 W intencji o. Nereusza z okazji imienin zakonnych. 18.30 Zbiorowa do św. Antoniego.

Środa, 13.05. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (13) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (13) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (13) 18.30 W int. Rafała z prośbą o znalezienie dobrej żony. 18.30 Za + Barbarę w 2 roczn. śmierci, ++ Kazimierza i Józefa Walorskich, Ewę, Mirosława Kordylewiczów. 18.30 Za + Annę Popielas – od kuzynki z mężem i mamą.

Czwartek, 14.05. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (14) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (14) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (14) 18.30 Zbiorowa do św. Franciszka.

Piątek, 15.05. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (15) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (15) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (15) 18.30 Za ++ Jana, Zofię, Janinę, Teklę Balcerków. 18.30 Za ++ Zofię, Edmunda Tabaków, Stanisławę Pawelską. 18.30 Za ++ Zofię w 7 roczn. śmierci, Czesława Pilujskich, ++ z rodziny.

Sobota, 16.04. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (16) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (16) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (16) 18.30 Za ++ Leonarda, Władysławę Becellów i ++ z ich rodzin. 18.30 Za ++ Stanisławę Pawelską, Zofię i Edmunda Tabaków, Bolesława Jankowskiego. 18.30 Za ++ Wandę Sworowską w 10 roczn. śmierci, męża Mariana, córkę Edmundę i wnuka Jarka.

Niedziela, 17.05. 2015 r. 7.00 Za + Janinę Domagałę – greg (17) 7.00 Za + Stefana Wawrzyniaka – greg (17) 7.00 Za+ Bolesławę Dolata – greg (17) 7.00 Za ++ Annę i Antoniego Zarembów. 9.00 Za ++ Elżbietę, Mariannę, Annę, Marcina Maćkowiaków, Jana Świątkiewicza, syna Jana i ++ z rodziny Konarskich. 9.00 Z podziękowaniem za odebrane łaski w 80 roczn. urodzin, z prośba o zdrowie i dalszą opiekę Bożą dla rodziny. 9.00 Za ++ Annę, Franciszka, Stanisława Kapałów, Kazimierza Przybylskiego. 12.00 Za ++ Irenę, Ignacego Sztulpów i syna Mariana. 12.00 Za ++ Jana i Mariusza Grzybków. 12.00 Za + Marka Wajera – od rodziny – o szczęśliwą wieczność. 17.00 Za + Witolda Węglarza w 1.roczn. śmierci. 17.00 O zdrowie w rodzinie.