Klasztor Karolinki

Zapraszamy na uroczystą Mszę Św. z udziałem chóru "Koła śpiewu im. B. Dembińskiegko z Miejskiej Górki oraz nabożeństwo przy pomniku.

 

6 maja również przypada kolejna rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ojca Euzebiusza Huchrackiego. W tym dniu, by uczcić naszego kandydata na ołtarze, o godz. 18.30 zapraszamy wszystkich wiernych na Mszę św. o rychłą beatyfikację naszego ojca męczennika i nabożeństwo przy pomniku.

 

"Koło Śpiewu im. Bolesława Dembińskiego rozpoczęło działalność w połowie października 2011 roku, przy Ośrodku Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej Miejskiej Górce, który był inicjatorem jego powstania. Obecnie w jego skład wchodzi kilkudziesięciu chórzystów, wśród których znajduje się młodzież i dorośli. Wszystkich członków Koła łączy potrzeba rozwoju artystycznego i wspólnego śpiewania.W swoim repertuarze zespół ma głównie utwory sakralne i ludowe. Uczestniczy przede wszystkim w lokalnych, regionalnych wydarzeniach artystycznych oraz podczas uroczystości religijnych. Chórzyści Dembińskiego mają w swoim dorobku także koncerty zagraniczne. Dotychczas wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Euroorkiestra, który odbył się w miejscowości Żukowskie, koło Moskwy oraz zaśpiewali w czeskim mieście Dobruszka, które współpracuje z gminą Miejska Górka.Koło istnieje prawie cztery lata. W tym krótkim okresie działalności może pochwalić się pierwszymi osiągnięciami. W 2012 roku, na XXXVIII Wielkopolskim Święcie Pieśni i Muzyki, chórzyści zdobyli Złote Pasmo oraz nagrodę za muzykalność i wszechstronny repertuar. W następnym w 2013 roku, podczas kolejnej edycji Święta Pieśni i Muzyki, członkowie zespołu potwierdzi swój wysoki poziom artystyczny, zdobywając ponownie Złote Pasmo, z wyróżnieniem za technikę wokalną.W swojej działalności zespół pragnie nawiązać do dziedzictwa artystycznego Koła Śpiewu,który istniało w Miejskiej Górce, pod tą samą nazwą, w latach 1947 – 1965.

Chórzystów Koła od początku reaktywacji, prowadzi dyrygent chóralny, Jowita Augustyniak. Dyrektorem OKSiAL w Miejskiej Górce jest pan Marek Stach "

 

źródło: http://www.osrodekkultury.info/index.php/sekcje/dembinski/o-chorze