5 kwietnia 2015r.

 

Poniedziałek, 06. 04. 2015 r. 7.00 Za ++ Franciszka Sadowczyka i Tomasza Sieclę. 7.00 Za + Wiesława Gens – greg (6) 7.00 Za + Helenę Stelmach – greg (6) 7.00 Za + Stefanię Staśkiewicz – greg (6) 9.00 Za + Tadeusza Ibsch w 1. roczn. śmierci, Janusza Piwońskiego w 3 roczn. śmierci, Marię, Władysława Piórek i ++ z rodzin Sztulpów i Ibsch. 9.00 Za + Władysława Wojtaszka – od sąsiadów i mieszkańców Niemarzyna. 12.00 17.00 Za + Elżbietę Maćkowiak – od rodziców i + wnuczkę Paulinę. 17.00 Za + Marię Wawrzyniak w 8. roczn. śmierci i ++ Leszka i Edmunda Wawrzyniaków. 17.00 Za + Kazimierza Głowacza – od firmy Tech- Bud z Karolinek.

Wtorek, 07.04. 2015 r. 7.00 Za + Wiesława Gens – greg (7) 7.00 Za + Helenę Stelmach – greg (7) 7.00 Za + Stefanię Staśkiewicz – greg (7) 18.30 Zbiorowa do św. Antoniego.

Środa, 08.04. 2015 r. 7.00 Za + Wiesława Gens – greg (8) 7.00 Za + Helenę Stelmach – greg (8) 7.00 Za + Stefanię Staśkiewicz – greg (8) 18.30 Za + Aleksandra Dworeckiego oraz ++ z rodziny Dworeckich i Langnerów. 18.30 Za + Kazimierzan Nowaka.

Czwartek, 09.04. 2015 r. 7.00 Za + Wiesława Gens – greg (9) 7.00 Za + Helenę Stelmach – greg (9) 7.00 Za + Stefanię Staśkiewicz – greg (9) 18.30 Zbiorowa do św. Franciszka.

Piątek, 10. 04. 2015 r. 7.00 Za + Wiesława Gens – greg (10) 7.00 Za + Helenę Stelmach – greg (10) 7.00 Za + Stefanię Staśkiewicz – greg (10) 18.30 Za ++ Jana I Józefę Langnerów i ++ z rodziny. 18.30 Za ++ Eleonorę i Józefa Juskowiaków i ++ dzieci. 18.30 W int. Agnieszki i Dominika z okazji 10. roczn. ślubu, z podziękowaniem za zdrowie i odebrane łaski, z prośba o dalsze błogosławieństwo Boże i zdrowie w rodzinie.

Sobota, 11.04. 2015 r. 7.00 Za + Wiesława Gens – greg (11) 7.00 Za + Helenę Stelmach – greg (11) 7.00 Za + Stefanię Staśkiewicz – greg (11) 16.00 Z okazji 40. roczn. małżeństwa Marii i Jana Juskowskich oraz za ++ Pelagię, Marię, Stanisława Juskowskich, Antoninę, Władysława i Zbigniewa Cieślaków. 18.30 Za ++ Franciszkę, Floriana Boryczków, Teresę i Mariana Krajków, Genowefę Kozłowską, Józefa i Stanisławę Rojdów. 18.30 Za + Stanisława Sikorskiego w 8 roczn. śmierci i za ++ z rodziny Sikorskich i Nowaków. 18.30 W 58. roczn. ślubu Marii i Zenona, z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie.

Niedziela, 12.04. 2015 r. 7.00 Za + Joannę Rojdę. 7.00 Z okazji 75 roczn. urodzin, z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże. 7.00 Za + Wiesława Gens – greg (12) 7.00 Za + Helenę Stelmach – greg (12) 9.00 Za ++ Stanisławę, Henryka Świadków, Stanisławę, Władysława i Wacława Wojtaszków , Gabrielę Stefaniak. 9.00 Za + Mieczysława Gąsior w 24 roczn. śmierci, ++ rodziców Pelagię i Józefa Gąsiorów oraz ++ teściów Antoninę i Ignacego Skotarków. 9.00 Za + Jana Puśleckiego, Michalinę, Jana i Bożenę Puśleckich, Czesława Dolatę i syna Czesława. 12.00 Za ++ Czesława i Marię Wiśniewskich. 12.00 Za ++ Mariannę, Michała, Zenona Śmierzchałów i ++ z rodziny Becelów, Formanowskich, Gryczków, ++ Romana i Stanisława. 12.00 Za + Teresę Nowak w 1 roczn. śmierci, ++ Jana I Józefę Langnerów, Marię, Franciszka i Romana Świderskich, Artura Baksalary i ++ z rodziny. 17.00 Za ++ Stanisławę i Czesława Pawlaków. 17.00 Za + Franciszka w 19 roczn. śmierci, Stanisławę i Antoniego Niedźwiedziów, Stanisława i Mariana Szkopów. 17.00 Za + Stefanię Staśkiewicz – greg (12) 17.00 W int. Marii w dniu urodzin i w 1 roczn. urodzin Jasia, o Boże błogosławieństwo oraz za ++ Stanisława Adamkiewicza w 3 roczn. śmierci, Walentego Andrzejewskiego i ++ z rodzin.